Portal informacyjny Zespołu Szkół w Lipianach

Blue Flower

 

Serdecznie zapraszamy uczniów gimnazjum do udziału w III edycji konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego wiedzy o samorządzie terytorialnym i regionie.

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy wśród uczniów na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz promowanie walorów turystycznych województwa zachodniopomorskiego.

Konkurs składa się z trzech etapów:

- etap I – etap eliminacji szkolnych, na którym uczniowie rozwiązują test składający się z 30 pytań,

- etap II – etap rejonowy w Szczecinie – uczestnicy rozwiązuję test składający się z 30 pytań,

- etap III – odbędzie się w Szczecinie i przeprowadzony będzie w formie odpowiedzi ustnych na trzy wylosowane pytania oraz prezentacji multimedialnej.

Dla najlepszych uczniów Marszałek Województwa Zachodniopolskiego przewidział atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe. Dodatkowo laureaci konkursu wraz z opiekunami pojadą do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Kandydatów do konkursu prosimy o zgłaszanie się do 28 października br. Zgłoszenia przyjmują pani Anna Anioł-Wieczór i pani Renata Łukowska.