Portal informacyjny Zespołu Szkół w Lipianach

Blue Flower

 

warsztaty dziennikarskie   W ramach projektu „Budowa marki turystycznej miasta Lipiany w oparciu o kultywowanie produktów lokalnych oraz lokalnych zwyczajów i starodawnych obrzędów” prowadzone są warsztaty dziennikarskie dla uczniów Zespołu Szkół w Lipianach. Celem tych zajęć jest rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań dziennikarskich, inspirowanie do aktywności twórczej, pracy nad sobą, pogłębiania wiedzy, przełamywania osobistych barier psychicznych, samodzielnego i krytycznego myślenia, nauka odpowiedzialności i pracy w zespole oraz kształtowanie tożsamości regionalnej (lokalnej). 
   Osiemnaścioro uczniów dwa razy w tygodniu uczestniczy w warsztatach dziennikarskich poznając specyfikę tej profesji. Warsztaty mają formę głównie praktyczną. Tematyka zajęć obejmuje m.in.: historię i klasyfikację mediów, głowne rodzaje, gatunki i techniki pisarskie, zagadnienia etyki dziennikarskiej, elementy prawa medialnego, strukturę tekstu dziennikarskiego, fotografię, reklamę. Wydarzenie to stało się okazją do spotkania uczniów z lokalnymi mediami i dziennikarzami: Bożeną Iwasiuk - dyrektorem Radia Lipiany oraz Ryszardem Tańskim - redaktorem naczelnym dwutygodnika powiatu pyrzyckiego - Puls Powiatu.
   Uczestnicy warsztatów mogą się przekonać czy wyobrażenia o tym zawodzie spełniają ich oczekiwania. Warsztaty to również niepowtarzalna okazja do poznania niezbędnych teorii i wskazówek na temat planowania pracy w zespole redakcyjnym.

Krzysztof Trojanowski

button galeria