Portal informacyjny Zespołu Szkół w Lipianach

Blue Flower

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

NA ROK SZKOLNY 2014/2015

OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE  SZKÓŁ W LIPIANACH

Edukacja wczesnoszkolna

Klasy O - 3

Szkoła podstawowa

Klasy 4 - 6

Gimnazjum

Klasy I - III

Liceum ogólnokształcące

Klasy I - III

Klasa 0

Pobierz (adobe reader.pdf)

Klasa 4

Pobierz (adobe reader.pdf)

Klasa I

Pobierz (adobe reader.pdf)

Klasa I

Pobierz (adobe reader.pdf)

Klasa 1

Pobierz (adobe reader.pdf)

Klasa 5

Pobierz (adobe reader.pdf)

Klasa II

Pobierz (adobe reader.pdf)

Klasa II

Pobierz (adobe reader.pdf)

Klasa 2

Pobierz (adobe reader.pdf)

Klasa 6

Pobierz (adobe reader.pdf)

Klasa III

Pobierz (adobe reader.pdf)

Klasa III

Pobierz (adobe reader.pdf)

Klasa 3

Pobierz (adobe reader.pdf)

     

W okresie od 30 października 2010r. do 15 kwietnia 2011r. w Zespole Szkół w Lipianach realizowany był program edukacyjny "5 porcji warzyw, owoców lub soku", adresowany do uczniów klas 1-3. Program cieszył się dużą popularnością wśród dzieci, ich rodziców i nauczycieli. Świadczy o tym wiedza końcowa uczniów, jak również wzbogacone o warzywa i owoce menu II śniadania, które dzieci na przerwie spożywają w szkole.
Uczniowie pozyskali nowa wiedzę, brali aktywny udział w ciekawych zajęciach i wykonywali urozmaicone i interesujące zadania. Rodzice cieszyli się, że ich pociechy nauczą się nowych nawyków żywieniowych, a nauczyciele mogli wzbogacić realizowane w szkole wychowanie prozdrowotne o nowe zagadnienia i treści edukacyjne.
Przez cały okres realizacji programu w szkole systematycznie prowadziliśmy dokumentację realizowanego programu edukacyjnego w formie: zapisu w dzienniku lekcyjnym, zdjęć i informacji na stronie internetowej szkoły.

foto01

foto02

foto03

foto04

foto05

foto06

foto07

foto08

W dniu 4 listopada dokonano odbioru robót budowlanych i przekazano do eksploatacji szkolny plac zabaw realizowanego przy dofinansowaniu z rządowego program "Radosna szkoła" - uzyskując dotację w wysokości 115.450,00 zł. Warto dojrzeć długofalowe korzyści, jakie niosą ze sobą założenia programu. Organizowanie warunków do aktywności fizycznej i kształtowanie zachowań prozdrowotnych wśród uczniów są ważnymi zadaniami współczesnej szkoły. Prace budowlane wykonała firma "Madex" z Barlinka wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

Życzymy dzieciom przyjemnej i bezpiecznej zabawy.

plac zabaw 00plac zabaw 01

plac zabaw 02plac zabaw 03