Portal informacyjny Zespołu Szkół w Lipianach

Blue Flower

 

warsztaty przyrodnicze 2 20140423 2030286260Dnia 12 kwietnia 2014r. lipiańska młodzież brała udział w warsztatach przyrodniczych prowadzonych przez p. B. Fras i p. B. Kaniewską w ramach realizacji projektu "Zagospodarowanie ścieżki nad jeziorem Wądół w Lipianach, poprzez budowę lamp solarnych oraz promocję bogactwa przyrodniczego występującego na tym terenie” współfinansowanego ze środków Programu Obszarów Wiejskich 2007-2013
Warsztaty odbyły się w dwóch etapach:

  • I etap–odbył się w godz. od 6.00 do 8.00. Przeprowadzono wówczas badanie gatunków i liczebności ptaków wodnych. Zmierzono temperaturę wody i wyszukiwano faunę wodną.
  • II etap rozpoczął się o godz. 18.30. Dokonano dalszych obserwacji fauny i flory linii brzegowej jeziora Wądół. Do badań wykorzystano mikroskopy i szkła powiększające z podziałką milimetrową. Warsztaty zakończyły się ogniskiem i poczęstunkiem w postaci pieczonych kiełbasek, bułek i napojów.

button galeria