Portal informacyjny Zespołu Szkół w Lipianach

Blue Flower

 

SKŁAD RADY RODZICÓW
ROK SZKOLNY 2013/2014

 

Lp.

Klasa

Imię i nazwisko przedstawiciela klasy

1.

0 a

Jolanta Molińska-Wicka

2.

0 b

Agnieszka Kibic

3.

1 a

Iwona Orzeł-Strużyk

4.

1 b

Iwona Tomczak

5.

2 a

Beata Maciejak

6.

2 b

Renata Drozdowska

7.

3 a

Małgorzata Młodojewska

8.

3 b

Bożena Nojszewska

9.

3 c

Krzysztof Grabowski

10.

4 a

Kosiorek Agnieszka

11.

4 b

Waldemar Sześciel

12.

5 a

Wioletta Fronc

13.

5 b

Magdalena Siepracka

14.

6 a

Małgorzata Kałek

15.

6 b

Marzena Grzebieniek

16.

I A

Robert Miklaszewski

17.

I B

Monika Juszko-Sidor

18.

I C

Ryszard Rychlik

19.

II A

Lidia Czarnecka

20.

II B

Sylwia Kijas

21.

III A

Sylwia Janik

22.

III B

Beata Ciszewska

23.

III C

Jolanta Tomczak

24.

I LO

Krystyna Kucharz

25.

II LO

Agnieszka Żarów

26.

III LO

Małgorzata Śnieć

 

Skład Prezydium Rady Rodziców:

1.       Waldemar Sześciel – przewodniczący

2.       Agnieszka Żarów – wiceprzewodnicząca

3.       Krzysztof Grabowski – wiceprzewodniczący

4.       Monika Juszko – Sidor – skarbnik

5.       Agnieszka Kosiorek – sekretarz

KOMISJA REWIZYJNA:

1.       Agnieszka Kibic – przewodnicząca

2.       Marzena Grzebieniek – sekretarz

3.       Jolanta Tomczak – członek