Portal informacyjny Zespołu Szkół w Lipianach

Blue Flower

 

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI  I DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH

W ZESPOLE SZKÓŁ W LIPIANACH  W ROKU SZKOLNYM 2013-2014

L.P.

DATA

PROBLEMATYKA ZEBRAŃ

1.

24 września 2013

Organizacja roku szkolnego (wybór przedstawicieli do Rady Rodziców, ubezpieczenie, składka na Radę Rodziców, plan wycieczek i imprez klasowych, zapoznanie z regulaminami etc.)

2.

29 października 2013

Dyżur wszystkich nauczycieli – spotkania indywidualne.

3.

26 listopada 2013

Dyżur wszystkich nauczycieli – spotkania indywidualne.

4.

10 grudnia 2013

Informacje o postępach w nauce i zachowaniu oraz o przewidywanych ocenach i zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannym zachowaniem w I półroczu roku szkolnego 2013/2014

5.

28 stycznia 2014

Podsumowanie I półrocza roku szkolnego 2013/2014

6.

25 marca 2014

Dyżur wszystkich nauczycieli – spotkania indywidualne.

7.

29 kwietnia 2014

Dyżur wszystkich nauczycieli – spotkania indywidualne.

8.

13 maja 2014

Informacje o przewidywanych ocenach i zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannym zachowaniem w II półroczu roku szkolnego 2013/2014

9.

03 czerwca 2014

Dyżur wszystkich nauczycieli – spotkania indywidualne.

Rodzaj spotkań

Godzina

Wywiadówki szkoła podstawowa

17.00-18.30

Wywiadówki gimnazjum i liceum ogólnokształcące

18.00-19.30

Dyżury nauczycielskie

17.00-18.30