Portal informacyjny Zespołu Szkół w Lipianach

Blue Flower

 

DSC 03003 kwietnia 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach odbyło się uroczyste wręczenie nagród, dyplomów i upominków za konkurs plastyczny pt. „Moja bezpieczna droga do szkoły” dla dzieci z klas I szkół podstawowych z terenu powiatu pyrzyckiego. Celem konkursu było podniesienie świadomości dzieci na poziomie szkoły podstawowej w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych oraz wzbudzenie wśród dzieci poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie i życie. Komisja konkursowa oceniła 72 prace plastyczne zgłoszone przez 11 szkół, biorąc pod uwagę wartości artystyczne prac, inwencje twórczą autorów oraz oryginalności i atrakcyjności prac. Wyróżniona została również uczennica klasy Ib SP w Lipianach – Kamila Zielińska.

Gratulujemy.