Portal informacyjny Zespołu Szkół w Lipianach

Blue Flower

 

gimnazjada - jzyki obce 3 20140403 170802638329 marca odbyła się w naszej szkole Powiatowa Gimnazjada z języka angielskiego i niemieckiego. Wzięło w niej udział 104 uczniów z 7 szkół:
• Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach
• Publicznego Gimnazjum w Przelewicach
• Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach
• Społecznego Gimnazjum w Pyrzycach
• Zespołu Szkół w Lipianach
• Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach
• Zespołu Szkół w Kozielicach.
Kolejna edycja konkursu, którego w tym roku to my byliśmy gospodarzami, skierowana była do uczniów gimnazjum i miała na celu rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie umiejętności językowych oraz zacieśnienie współpracy między gimnazjami powiatu pyrzyckiego. Uczniowie przez 60 minut zmagali się z testami, sprawdzającymi wiadomości gramatyczne, leksykalne oraz rozumienie ze słuchu, przygotowanymi przez niezależnych nauczycieli.
Podczas rozdania nagród, swoja obecnością zaszczycili nas: starosta Powiatu Pyrzyckiego Wiktor Tołoczko oraz burmistrz Lipian Krzysztof Boguszewski. Nagrody z ich rąk odebrali:

JĘZYK ANGIELSKI
Klasa 1
I miejsce – Marek Günther ZSP Bielice
II miejsce – Szymon Kupisz PG Przelewice
III miejsce – Weronika Binkowska ZS Lipiany
Klasa 2
I miejsce – Adrianna Lizak SG Pyrzyce
II miejsce – Julia Najman SG Pyrzyce
III miejsce – Marcin Sześciel ZS Lipiany
Klasa 3
I miejsce – Justyna Warejko PG Pyrzyce
II miejsce – Aleksandra Brzuśnian – Słowińska PG Pyrzyce
III miejsce – Milena Jeżow ZS Kozielice
JĘZYK NIEMIECKI
Klasa 1
I miejsce – Klara Jędrzejczak SG Pyrzyce
II miejsce – Kacper Kruczkowski SG Pyrzyce
III miejsce – Katarzyna Budzyńska PG Przelewice
Klasa 2
I miejsce – Klaudia Grzelak ZS Lipiany
II miejsce – Jan Sobania ZS Lipiany
III miejsce – Jakub Korpalski SG Pyrzyce
Klasa 3
I miejsce – Anita Lal PG Pyrzyce
II miejsce – Oliwia Tryszkiewicz SG Pyrzyce
III miejsce – Kornelia Dziewińska SG Pyrzyce

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Nauczyciele języków obcych

button galeria