Portal informacyjny Zespołu Szkół w Lipianach

Blue Flower

warsztaty w projekcie comenius active 10 20131028 175701769721 października uczniowie Liceum Ogólnokształcącego wzięli udział w warsztatach „Autoprezentacja dla uczniów”. Zajęcia prowadziła pani Katarzyna Klimek, aktorka teatru „Pleciuga” i trenerka Salonu Edukacyjnego „Empiria”. Uczestnicy zapoznali się z zasadami zastosowania elementów komunikacji pozawerbalnej istotnych w kontaktach interpersonalnych. Ćwiczenia praktyczne dotyczyły gestów (m.in. używanych przy powitaniu), utrzymywania właściwej postawy ciała, intonacji głosu i tempa mowy. Warsztaty zostały sfinansowane ze środków projektu Comenius ACTIVE, jednak zdobyte tam wiedza i umiejętności przydadzą się każdemu licealiście zarówno podczas egzaminów ustnych jak i w życiu zawodowym.

button galeria

 

 

19 października 2013r. na Hali Rekreacyjno – Sportowej w Lipianach, w ramach projektu „Żywe szachy - nauka gry w szachy, zawody szachowe i pokaz partii żywych szachów; rozpowszechnianie w innowacyjny sposób tej gry wśród ludzi z różnych grup wiekowych w  Lipianach” odbyła się pokazowa partia  żywych szachów. W rolę bierek wcielili się uczestnicy projektu. Emblematy figur i pionów na koszulkach zostały własnoręcznie przygotowanie przez wolontariuszy i zuchy z Zespołu Szkół w Lipianach. Po zakończeniu widowiska każdy z uczestników otrzymał szachy magnetyczne.
Cały projekt współfinansowany był przez Lidera Pojezierza oraz Urząd Miejski w Lipianach i realizowany był w dwóch etapach. I etap trwał od maja do  końca czerwca i zakończył się w czerwcu imprezą środowiskową w formie zawodów szachowych. II etap trwał od września do października i zakończył się pokazową partią żywych szachów. Przez cały czas trwania projektu dzieci, młodzież oraz dorośli mieszkańcy Lipian uczęszczali na zajęcia szachowe prowadzone przez instruktorów: p. R.Łukowską i p. J.Kretkowskiego.
Efektem podjętych działań jest utworzenie Koła Szachowego dla najmłodszych uczniów szkoły w Lipianach. Koordynatorami projektu były p. B. Fras i p. B. Kaniewska.

Bibliotekarze Zespołu Szkół w Lipianch serdecznie zapraszają miłośników zawierząt na spotkanie czytelnicze

"Mój przyjaciel pies"

 

Więcej informacji zawartych jest na plakacie - pobierz plakat w formacie adobe reader.pdf

akademia zdrowego stylu ycia 4 20131021 1002524539W okresie od 13 września do  4 października br. z inicjatywy rodziców uczniów klasy 2b SP realizowano działanie aktywizujące pt. "AKADEMIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA''.
Działanie polegało na aktywizacji dzieci w wieku 5-13 lat i ich najbliższej rodziny. Za realizację merytoryczną działania aktywizującego oraz kontakt ze Stowarzyszeniem "Lider Pojezierza'' odpowiadała p. Iwona Drozdowska, a instruktorem była p. Beata Kaniewska. Działanie miało charakter integracji pokoleniowej oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej starszych uczestników działania. Głównym celem była promocja i propagowanie zdrowego stylu życia oraz nabycie umiejętności  aktywnego spędzania wolnego czasu. W ramach projektu przeprowadzono 16 godzin zajęć, w których brało udział 24 uczestników. Zaplanowane zostały cztery, a do współpracy w projekcie zaproszono MGOK w Lipianach oraz wolontariat akcyjny z Zespołu Szkół w Lipianach.

Czytaj więcej: Akademia zdrowego stylu życia

dzie papieski 2 20131018 105724427413 października w Lipianach w kościele pod Wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny odbyła się uroczystość mająca na celu upamiętnienie pontyfikatu papieża Jana Pawła II. W inscenizacji przygotowanej przez p. Aleksandrę Przybylską, p. Bożenę Kryśków i ks. Roberta Żołnierzów wspominano życie i działalność Karola Wojtyły, proboszcza całego świata. Piękną scenografię tego wzruszającego spektaklu stworzyli p. Joanna Sulżyc i p. Damian Szopa. Głównymi aktorami byli uczniowie Zespołu Szkół w Lipianach (Roksana Woźniak, Magda Cybulska, Weronika Michalak, Daria Grzelak, Dominika Okraszewska, Łukasz Ciszewski i Wojtek Wereśniak ). Młodzież z wielkim zaangażowaniem recytowała wiersze napisane przez jej rówieśników, poświęcone niezwykłemu człowiekowi. Utwory poetyckie przeplatały ulubione pieśni Jana Pawła II w mistrzowskim wykonaniu księdza wikarego lipiańskiej parafii. Wtórowali mu licznie przybyli mieszkańcy naszego miasteczka. Warto było wysłuchać wspomnień o naszym papieżu i niezwykłym Polaku, którego orędzie brzmi bardzo optymistycznie: „Zrozum, że kimkolwiek jesteś, jesteś kochany! Pamiętaj, że Ewangelia jest wezwaniem do radości! Nie zapominaj, że masz Ojca i że każde życie, najbardziej bezsensowne w oczach ludzi, ma wieczną i nieskończoną wartość w oczach Boga, więc NIE LĘKAJ SIĘ!!!”.

button galeria